Images Analizy lekarskie

W celu uzyskania wiarygodnego wyniku zalecamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

W przypadku niektórych badań należy dostosować się do szczególnych zaleceń co gwarantuje poprawność badania!

Materiał do badań mikrobiologicznych

Zlecenie badania

Wraz z pobranym materiałem do badań powinno być dostarczone skierowanie zawierające następujące dane:

 • imię i nazwisko, płeć oraz datę urodzenia pacjenta/PESEL
 • miejsce zamieszkania /oddział szpitalny
 • dane jednostki zlecającej badanie wraz z danymi lekarza zlecającego (koniecznie nr telefonu)
 • rodzaj materiału, jego pochodzenie i rodzaj badania (kierunek)
 • data i godzina pobrania materiału do badania
 • wstępne rozpoznanie choroby

Osoba pobierająca:

 • przy każdym pacjencie stosuje nową parę rękawiczek jednorazowego użytku
 • weryfikuje tożsamość pacjenta
 • oznakowuje zgodnie ze zleceniem pojemnik z materiałem
 • sprawdza zgodność oznakowania ze zleceniem
 • składa na zleceniu podpis potwierdzający pobranie materiału

 

 

Badania & Materiały

 • Krew
 • Mocz /poranny/
 • Mocz /dobowy/
 • Kał

MATERIAŁ: KREW ŻYLNA LUB WŁOŚNICZKOWA

 •  Zaleca się aby materiał do badań był pobierany rano, między godz. 7.00 a 9.00 zwłaszcza przy oznaczaniu poziomu hormonów steroidowych i leków.
 • Pacjent powinien być na czczo – tzn. po lekkostrawnej kolacji nie powinien przyjmować żadnych posiłków do momentu pobrania, tj. co najmniej 12 godzin przed pobraniem. Dotyczy to głównie badań profilu lipidowego i glukozy.
 • Przed pobraniem – przez co najmniej 15 minut pacjent powinien odpocząć, zwłaszcza jeżeli wcześniej wykonał wysiłek fizyczny.
 • Nie należy pobierać materiału jeżeli pacjent w okresie poprzedzającym badanie wykonywał intensywny wysiłek fizyczny, ponieważ może to powodować obniżenie stężenia glukozy, cholesterolu i triglicerydów oraz podwyższać stężenie białka, kreatyniny, kwasu moczowego, fosforanów i enzymów pochodzenia mięśniowego takich jak: CK, ASPAT i LDH.
 • Zaleca się aby pacjent w miarę możliwości ograniczył przyjmowanie leków w tym również witaminy C, która wpływa bezpośrednio na wiele parametrów biochemicznych w surowicy i w moczu
 • Nie należy wykonywać oznaczeń parametrów, którymi aktualnie leczy się pacjenta, jak np. żelazo.
 • Nie należy wykonywać badań u pacjentów którzy na 48 godzin przed pobraniem spożywali znaczne ilości alkoholu, gdyż ma to istotny wpływ na wzrost aktywności enzymatycznej (GGTP) oraz powoduje także przejściowy wzrost objętości erytrocytów (MCV).
 • Przed pobraniem materiału na badanie PSA pacjent powinien ograniczyć mechaniczne uszkodzenia okolic gruczołu krokowego, zachować wstrzemięźliwość seksualną min 3 dni i nie być po zabiegach chirurgicznych i badaniach tzw. per rectum.

MATERIAŁ: PORANNA PRÓBKA MOCZU

 • Do rutynowego badania ogólnego moczu zaleca się dostarczenie pierwszej porannej próbki moczu, oddanej bezpośrednio po spoczynku nocnym w pozycji leżącej, trwającym nie mniej niż 8 godzin w tym przynajmniej 4-godzinnym gromadzeniu moczu w pęcherzu.
 • Przed pobraniem pacjent powinien zatroszczyć się o odpowiednią higienę osobistą – myciem mydłem okolic narządów płciowych z dokładnym wytarciem – najlepiej jednorazowym ręcznikiem.
 • Pierwszą porcję moczu (ok. 50 mL) pacjent oddaje do toalety a następnie nie przerywając strumienia moczu w ilości około 100 mL oddaje do wcześniej przygotowanego naczynia z przykrywką. Obowiązuje zasada dostarczenia do badań, tzw. środkowego strumienia moczu.
 • Nie należy pobierać moczu do badań przy krwawieniu miesiączkowym u kobiet oraz po intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza wykonanym w pozycji stojącej (zjawisko białkomoczu ortostatycznego).
 • Zaleca się również powstrzymanie się przynajmniej 1 dzień od stosunków płciowych.
 • U niemowląt i małych dzieci można pobierać mocz do specjalnych przyklejanych jałowych woreczków, które w całości dostarcza się do Laboratorium bez przelewania do innego pojemnika.

MATERIAŁ: DOBOWA ZBIÓRKA MOCZU

  W celu wykonania analiz laboratoryjnych w dobowej zbiórce moczu należy w następujący sposób pouczyć pacjenta:

 • Przygotować czyste naczynie – najlepiej plastykowe o objętości 2 do 3 litrów z przykrywką.
 • Rozpocząć zbiórkę dobową na 1 dzień wcześniej przed planowanym terminem dostarczenia do badań.
 • Zbiórkę rozpoczyna się rano dnia poprzedzającego badanie.
 • Pierwszą ranną porcję moczu pacjent oddaje do toalety a wszystkie następne – łącznie z pierwszą porcją dnia następnego oddaje do przygotowanego naczynia.  Uwaga: naczynie powinno być przechowywane w chłodnym miejscu.
 • Po oddaniu ostatniej porcji moczu dobowego naczynie należy dokładnie wymieszać, jeżeli pacjent ma możliwość zmierzenia ilości oddanego moczu z dokładnością do +/- 50 mL wystarczy wówczas dostarczyć do Laboratorium tylko około 100 mL dobrze wymieszanego moczu. W przeciwnym wypadku gdy pacjent nie ma możliwości zmierzenia dokładnego ilości moczu – próbkę dostarcza się w całości do Laboratorium.
 • Dostarczona próbka powinna być opisana: imię i nazwisko, data urodzenia, lekarz kierujący i ewentualnie przychodnia kierująca oraz dokładna ilość całkowita moczu i czas wykonywanej zbiórki.

UWAGA: do badania dobowej zbiórki moczu na oznaczenie katecholamin, wapnia, fosforu zaleca się dodanie min 10 ml 6 N HCl jako konserwantu pobranego wcześniej w Laboratorium.

MATERIAŁ: KAŁ NA BADANIE PARAZYTOLOGICZNE LUB KREW UTAJONĄ

 • Kał do badań laboratoryjnych pobiera się do jednorazowych plastikowych pojemników z łopatką (można otrzymać w Laboratorium lub w aptekach). Nie zaleca się pobierania kału do pojemników szklanych, nieszczelnych i trudnopalnych.
 • Materiał jakim jest kał powinien być pobrany z przynajmniej 3 różnych miejsc i szczelnie zabezpieczony w pojemniku.

UWAGA: Laboratorium wykonuje badania kału na krew utajoną tylko testem immunochromatograficznym, co nie wymaga od pacjenta stosowania specjalnej diety przed pobraniem próbek.

Badania & Pobierania

 •  Zaleca się aby materiał do badań był pobierany rano, między godz. 7.00 a 9.00 zwłaszcza przy oznaczaniu poziomu hormonów steroidowych i leków.
 • Pacjent powinien być na czczo – tzn. po lekkostrawnej kolacji nie powinien przyjmować żadnych posiłków do momentu pobrania, tj. co najmniej 12 godzin przed pobraniem. Dotyczy to głównie badań profilu lipidowego i glukozy.
 • Przed pobraniem – przez co najmniej 15 minut pacjent powinien odpocząć, zwłaszcza jeżeli wcześniej wykonał wysiłek fizyczny.
 • Nie należy pobierać materiału jeżeli pacjent w okresie poprzedzającym badanie wykonywał intensywny wysiłek fizyczny, ponieważ może to powodować obniżenie stężenia glukozy, cholesterolu i triglicerydów oraz podwyższać stężenie białka, kreatyniny, kwasu moczowego, fosforanów i enzymów pochodzenia mięśniowego takich jak: CK, ASPAT i LDH.
 • Zaleca się aby pacjent w miarę możliwości ograniczył przyjmowanie leków w tym również witaminy C, która wpływa bezpośrednio na wiele parametrów biochemicznych w surowicy i w moczu
 • Nie należy wykonywać oznaczeń parametrów, którymi aktualnie leczy się pacjenta, jak np. żelazo.
 • Nie należy wykonywać badań u pacjentów którzy na 48 godzin przed pobraniem spożywali znaczne ilości alkoholu, gdyż ma to istotny wpływ na wzrost aktywności enzymatycznej (GGTP) oraz powoduje także przejściowy wzrost objętości erytrocytów (MCV).
 • Przed pobraniem materiału na badanie PSA pacjent powinien ograniczyć mechaniczne uszkodzenia okolic gruczołu krokowego, zachować wstrzemięźliwość seksualną min 3 dni i nie być po zabiegach chirurgicznych i badaniach tzw. per rectum.
 • Do rutynowego badania ogólnego moczu zaleca się dostarczenie pierwszej porannej próbki moczu, oddanej bezpośrednio po spoczynku nocnym w pozycji leżącej, trwającym nie mniej niż 8 godzin w tym przynajmniej 4-godzinnym gromadzeniu moczu w pęcherzu.
 • Przed pobraniem pacjent powinien zatroszczyć się o odpowiednią higienę osobistą – myciem mydłem okolic narządów płciowych z dokładnym wytarciem – najlepiej jednorazowym ręcznikiem.
 • Pierwszą porcję moczu (ok. 50 mL) pacjent oddaje do toalety a następnie nie przerywając strumienia moczu w ilości około 100 mL oddaje do wcześniej przygotowanego naczynia z przykrywką. Obowiązuje zasada dostarczenia do badań, tzw. środkowego strumienia moczu.
 • Nie należy pobierać moczu do badań przy krwawieniu miesiączkowym u kobiet oraz po intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza wykonanym w pozycji stojącej (zjawisko białkomoczu ortostatycznego).
 • Zaleca się również powstrzymanie się przynajmniej 1 dzień od stosunków płciowych.
 • U niemowląt i małych dzieci można pobierać mocz do specjalnych przyklejanych jałowych woreczków, które w całości dostarcza się do Laboratorium bez przelewania do innego pojemnika.

  W celu wykonania analiz laboratoryjnych w dobowej zbiórce moczu należy w następujący sposób pouczyć pacjenta:

 • Przygotować czyste naczynie – najlepiej plastykowe o objętości 2 do 3 litrów z przykrywką.
 • Rozpocząć zbiórkę dobową na 1 dzień wcześniej przed planowanym terminem dostarczenia do badań.
 • Zbiórkę rozpoczyna się rano dnia poprzedzającego badanie.
 • Pierwszą ranną porcję moczu pacjent oddaje do toalety a wszystkie następne – łącznie z pierwszą porcją dnia następnego oddaje do przygotowanego naczynia.  Uwaga: naczynie powinno być przechowywane w chłodnym miejscu.
 • Po oddaniu ostatniej porcji moczu dobowego naczynie należy dokładnie wymieszać, jeżeli pacjent ma możliwość zmierzenia ilości oddanego moczu z dokładnością do +/- 50 mL wystarczy wówczas dostarczyć do Laboratorium tylko około 100 mL dobrze wymieszanego moczu. W przeciwnym wypadku gdy pacjent nie ma możliwości zmierzenia dokładnego ilości moczu – próbkę dostarcza się w całości do Laboratorium.
 • Dostarczona próbka powinna być opisana: imię i nazwisko, data urodzenia, lekarz kierujący i ewentualnie przychodnia kierująca oraz dokładna ilość całkowita moczu i czas wykonywanej zbiórki.

UWAGA: do badania dobowej zbiórki moczu na oznaczenie katecholamin, wapnia, fosforu zaleca się dodanie min 10 ml 6 N HCl jako konserwantu pobranego wcześniej w Laboratorium.

 • Kał do badań laboratoryjnych pobiera się do jednorazowych plastikowych pojemników z łopatką (można otrzymać w Laboratorium lub w aptekach). Nie zaleca się pobierania kału do pojemników szklanych, nieszczelnych i trudnopalnych.
 • Materiał jakim jest kał powinien być pobrany z przynajmniej 3 różnych miejsc i szczelnie zabezpieczony w pojemniku.

UWAGA: Laboratorium wykonuje badania kału na krew utajoną tylko testem immunochromatograficznym, co nie wymaga od pacjenta stosowania specjalnej diety przed pobraniem próbek.