Images Analizy lekarskie

Badania, które warto znać

Mikroskop

Sugerowane badania

MORFOLOGIA, ŻELAZO, MAGNEZ, WAPŃ, SÓD, POTAS

Sugerowane badania

POZIOM HORMONÓW TARCZYCY (FT3, FT4, TSH), MAGNEZ, POTAS

Sugerowane badania

OB, CRP (BIAŁKO FAZY OSTREJ), ASO, LATEKS, W - ROSSA (WYKRYWANIE CZYNNIKA REUMATOIDALNEGO)

Sugerowane badania

MORFOLOGIA, GLUKOZA, APTT, PRÓBY WĄTROBOWE (ASPAT, ALAT, BILIRUBINA, GGTP)

Sugerowane badania

MORFOLOGIA, ŻELAZO, MAGNEZ. GLUKOZA, POTAS

Sugerowane badania

MORFOLOGIA, APTT (WSKAŹNIK KRZEPLIWOŚCI KRWI), PT (CZAS KRZEPNIĘCIA OSOCZA)

Sugerowane badania

PRÓBY WĄTROBOWE (ASPAT, ALAT, BILIRUBINA, GGTP), AMYLAZA